De kracht van sport; Johan Cruyff Foundation & Johan Cruijff ArenA

De Johan Cruyff Foundation en de Johan Cruijff ArenA dragen inmiddels dezelfde naam en behoren dus tot dezelfde familie. Beide geloven in de kracht van partnerships om elkaar te versterken. Ze gaan actiever samenwerken om te zorgen dat zo veel mogelijk kinderen de ruimte krijgen om te sporten, met daarbij extra aandacht voor kwetsbare kinderen.

De droom van Johan Cruijff kwam 22 jaar geleden, in 1997 uit. Met de oprichting van de Johan Cruyff Foundation kon hij sport en kinderen met elkaar verbinden. Die droom begon in Amerika, waar Johan een buurjongetje had met het syndroom van Down. Dit jongetje werd niet geaccepteerd door de andere kinderen op straat. Johan voetbalde met hem en zag hoe zijn buurjongetje zich ontwikkelde en zelfvertrouwen kreeg. Op een dag mocht hij meespelen met de kinderen uit de buurt. Voor Johan was de kracht van sport hiermee bewezen. Door sporten leren kinderen, met en zonder beperking, hun talenten ontdekken en krijgen ze zelfvertrouwen, wat bijdraagt aan hun ontwikkeling binnen de maatschappij. Deze visie is 22 jaar later onveranderd en onverminderd actueel. Sport maakt kinderen fitter, leert ze met elkaar omgaan en helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling. Helaas krijgt niet ieder kind de kans om genoeg te bewegen, bijvoorbeeld door gebrek aan ruimte.


Ruimte voor talent

De Foundation heeft drie soorten projecten ontwikkeld die voor­zien in ruimte om te sporten en bewegen onder begeleiding, waardoor kwetsbare kinderen zich kunnen ontwikkelen. Bij alle projecten zijn de veertien regels van Johan van toepassing. ‘Een van de projecten betreft de Cruyff Courts,’ vertelt Niels Meijer, directeur van de Cruyff Foundation. ‘Dit zijn veilige ontmoetings­veldjes in drukke, veelal achterstandswijken. Wereldwijd zijn we vertegenwoordigd in 21 landen, hebben we 250 Cruyff Courts, 48 Speciale Cruyff Courts, meer dan 450 scholen met een Schoolplein14 en ondersteunen we vele sportprojecten voor jeugd met een beperking. Hiermee geven we wekelijks meer dan 200.000 kinderen de ruimte om te sporten en bewegen’. Er is altijd een voetbalveld, maar er zijn ook vaak basketbal- en/of atletiekfa­ciliteiten. En nooit alleen maar de hardware, de courts, maar altijd in combinatie met een programmering, de software. Ook bij de ArenA liggen meerdere Cruyff Courts in de omgeving van het sta­dion waar kinderen uit de buurt gebruik van kunnen maken. Daarnaast hebben we ook speciale Cruyff Courts bij instellingen voor kinderen met een handicap. Juist voor kinderen met een handicap is bewegen en sporten extra belangrijk. Niet alleen voor hun gezondheid, maar ook om anderen te ontmoeten en zelfver­trouwen te ontwikkelen. Daarvoor hebben we een apart project gehandicaptensport in het leven geroepen. We proberen het spor­taanbod voor kinderen met een beperking te verbreden en toe­gankelijker te maken, zodat ook deze kinderen de ruimte krijgen om hun talent te ontdekken. Binnen de breedtesport doen we dat op het gebied van sportvoorzieningen en sportstimulering. Als derde project hebben we Schoolplein14. Johan zei al dat bewe­gen een vak op school zou moeten zijn. Dat is precies het doel van Schoolplein14. Schoolpleinen zien er in de basis vaak onaantrek­kelijk saai en grijs uit. We werken heel laagdrempelig met coatings in felle kleuren en kunnen zo een plein veranderen in een vrolijk en attractief atletiek- of voetbalveldje.

Ons doel is zo veel mogelijk kinderen de ruimte te geven om te sporten en bewegen, waarbij we speciale aandacht hebben voor kwetsbare kinderen, en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Om onze doelstellingen te verwezenlijken werken we graag samen. We willen niet dat instellingen afhankelijk van ons worden. Onze samenwerking met zakelijke partners, zoals de Johan Cruijff ArenA, is gericht op versterking van onze doelstellingen. De Cruyff Legacy Run is daar een goed voorbeeld van: verschillende afstan­den waarbij de deelnemers kunnen lopen of rennen voor de Foundation. De run vertrok altijd vanuit het Olympisch Stadion, maar het komende jaar zijn start en finish in de Johan Cruijff ArenA en gaat de route langs hoogtepunten uit het leven van Johan Cruijff. We groeien. Ook internationaal. En er staan mooie plannen op stapel voor de nabije toekomst. We blijven betrokken bij alle projecten die we zijn gestart. Zo zijn we in gesprek met Johnny de Mol en Movement on the Ground om Cruyff Courts aan te leggen in en bij de vluchtelingenkampen op Samos en Lesbos, in Griekenland. Behalve internationale groei, denken we ook steeds meer na over onze doelgroep en ons aanbod. Kinderen in deze tijd worden inactiever. Het is een mooie uitdaging om ze meer te kun­nen laten sporten en bewegen in deze digitale wereld.’

Eind november gingen veertien kinderen uit Amsterdam-Zuidoost samen met Johan Cruyff Foundation-ambassadeur Frank Rijkaard de uitdaging aan om een minuut lang de bal zo vaak mogelijk hoog te houden. Daarmee haalden ze geld op voor de Foundation en de door de stichting gesteunde basisschool De Knotwilg, die aan een Cruyff Court ligt. Dat deden ze op een wel heel bijzonder Cruyff Court dat op een unieke plek ligt: in de ArenA, aan het ArenA-veld. De Johan Cruyff Foundation en de Johan Cruijff ArenA gaan actief samenwerken om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk kinderen de ruimte krijgen om te sporten en bewegen, met daarbij extra aandacht voor kwetsbare kinderen. Naast Frank Rijkaard waren ook Henk Markerink, directeur Johan Cruijff ArenA, en Niels Meijer, directeur Johan Cruyff Foundation, aanwezig om de intensievere samenwerking toe te lichten. Want: ‘Alleen kun je niets, je moet het samen doen.’ Dat gebeurt al rond de Cruyff Legacy 14k Run, die in 2018 eindigde in de Johan Cruijff ArenA en ook in het voorjaar van 2019 plaats­vond. Het event is in het leven geroepen ter nagedachtenis aan Johan Cruijff, met als doel zijn gedachtegoed levend te houden en geld op te halen voor projecten van de Foundation.