WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een eenvoudig bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw pc, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Deze cookies worden onder meer gebruikt om de website van Johan Cruijff ArenA af te stemmen op de behoeften van bezoekers.

Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe cookiewetgeving van kracht. Deze houdt in dat bezoekers van websites geïnformeerd moeten worden over het gebruik van cookies (welke en waarom) en keuzes moeten maken over het al dan niet plaatsen van cookies. Deze wet is bedoeld voor alle websites in Nederland en websites die zich richten op de Nederlandse markt. Voor elke niet strikt noodzakelijke cookie moet toestemming gegeven worden door u. Een strikt noodzakelijke cookie is bijvoorbeeld het onthouden van inloggegevens of producten die in het winkelmandje zitten.

WELKE COOKIES WORDEN ER GEPLAATST?

Op de website van Johan Cruijff ArenA worden er naast strikt noodzakelijke cookies ook functionele cookies geplaatst. Deze cookies zijn nodig voor het aanbieden van extra functionaliteit om uw website bezoek te veraangenamen. Te denken valt dan aan Social Media sharing functionaliteit (Twitter, Facebook, Google+). Wij maken ook gebruik van Google Analytics om onze website te analyseren en op basis van deze gegevens onze website efficiënter in te richten.

De volgende cookies worden geplaatst op www.johancruijffarena.nl: