Deze website, http://www.johancruijffarena.nl, wordt beheerd door Stadion Amsterdam C.V. ("Johan Cruijff ArenA"). De navolgende voorwaarden zijn van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop verstrekte informatie te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen enerzijds de specifieke voorwaarden van producten en diensten en anderzijds deze voorwaarden zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de verstrekte informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en op eigen risico.

Ondanks het feit dat Johan Cruijff ArenA zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Johan Cruijff ArenA niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie.

Johan Cruijff ArenA beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de verstrekte informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Johan Cruijff ArenA kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de verstrekte informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.