De Johan Cruijff ArenA speelt in de top league van internationale, multifunctionele stadions. Het is de thuisbasis van AFC Ajax en hét podium voor het Nederlands elftal, grote concerten, dance events en zakelijke bijeenkomsten. De Johan Cruijff ArenA verwelkomt jaarlijks ruim twee miljoen bezoekers. In de Johan Cruijff ArenA draait het om publieksbeleving. Samen met partners biedt de Johan Cruijff ArenA service en faciliteiten op topniveau en werkt zij aan optimale fan experience in en rond het stadion.

Privacyverklaring van de Johan Cruijff ArenA

Deze Privacyverklaring geeft u inzicht in de persoonsgegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die we van u verwerken via onze website, alsmede tijdens uw bezoek aan de Johan Cruijff ArenA.

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, daarom raden we u aan om deze regelmatig te raadplegen. Als wij wijzigingen in de Privacyverklaring aanbrengen die van invloed zijn op u, dan zullen wij u van deze wijzigingen op de hoogte brengen via deze pagina of dit elders op www.johancruijfarena.nl vermelden voordat de nieuwe activiteiten beginnen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT DE JOHAN CRUIJFF ARENA?

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Als u via onze website toegangskaarten bestelt voor het bijwonen van bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd, concert of rondleiding, wordt gevraagd naar uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en uw betaalgegevens (zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer). Wij verwerken deze gegevens om de reservering goed te kunnen afhandelen. Voor de informatievoorziening met betrekking tot toegangskaarten voor Ajax wedstrijden kunnen wij uw gegevens (naam, adres en woonplaats) uitwisselen met Ajax. Dit doen wij omdat Ajax de kaartverkoop voor Ajax wedstrijden coördineert. Klik hier voor de privacy verklaring van Ajax. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via social media) kunnen wij de hiervoor genoemde gegevens van u verwerken om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het afhandelen van bestellingen of het doen van aanbiedingen. Zo kunt u bij de aanschaf van toegangskaarten geattendeerd worden op aanbiedingen, arrangementen of merchandise uit onze webshop. Het is niet mogelijk om u hiervoor af te melden. Daarnaast, levert de ArenA additionele diensten om uw bezoek gemakkelijker te maken. Zo kunt u vanaf uw stoel een bestelling plaatsen en een seintje krijgen wanneer uw bestelling gereed is. Ten behoeve van deze diensten worden persoonsgegevens zoals uw naam, bankrekeningnummer en telefoonnummer verwerkt. U kunt zelf bepalen of u van deze additionele diensten gebruik wilt maken.

Voor uw en onze veiligheid, maakt de Johan Cruijff Arena gebruik van cameratoezicht. We bewaren de beelden niet langer dan de wettelijk verplichte periode. Wij bewaren deze camerabeelden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals gerechtelijke bevelen inzake het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. We kunnen deze persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten om onze rechten en eigendommen te beschermen. Het is niet mogelijk om u hiervoor af te melden. In sommige gevallen, kunnen camerabeelden worden verwerkt voor additionele diensten. Zo kan de ArenA u toegang geven voor het stadion middels gezichtsherkenning. Dit gebeurt alleen maar wanneer u daar expliciet toestemming voor geeft. Daarnaast, worden er foto’s en video’s gemaakt van het publiek tijdens evenementen in de Johan Cruijff Arena. Om u een blijvende herinnering aan uw bezoek te geven, kunt u beeldmateriaal waar u op staat later bekijken en opslaan voor persoonlijk gebruik. Dit beeldmateriaal wordt 48 uur na het evenement verwijderd. De Johan Cruijff ArenA baseert zich hierbij op het gerechtvaardigd belang.

Tijdens uw bezoek aan de Johan Cruijff ArenA kunt u gratis gebruik maken van het Wi-Fi netwerk van de Johan Cruijff ArenA. Om toegang te krijgen tot het netwerk dient u een account aan te maken. Dit kan door het opgeven van uw voornaam, achternaam en e-mailadres. U kunt er ook voor kiezen om via een social media account in te loggen. In dat geval ontvangen wij uw voornaam, achternaam en email adres van de social media aanbieder. Om gebruik te maken van het Wi-Fi netwerk, moet u instemmen met de algemene voorwaarden. Om ervoor te zorgen dat u niet bij elk bezoek opnieuw moet inloggen, bewaren wij uw e-mailadres om u bij een volgend bezoek automatische toegang tot het Wi-Fi netwerk te verschaffen. Wij bewaren uw e-mailadres gedurende één voetbalseizoen. In deze algemene voorwaarden staat ook dat wij uw e-mailadres kunnen gebruiken om u een uitnodiging sturen voor een klanttevredenheidsonderzoek ter verbetering van onze diensten. De Johan Cruijff ArenA baseert zich voor deze verwerking op de grondslag gerechtvaardigd belang. Deelname aan het klanttevredenheidsonderzoek is volledig vrijblijvend. Daarnaast heeft u een aantal keuze mogelijkheden op de Wi-Fi inlog pagina. Zo kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de Johan Cruijff ArenA en/of voor de nieuwsbrief van AFC Ajax. Indien u hiervoor kiest, zullen de ArenA en/of Ajax uw emailadres gebruiken om u deze nieuwsbrieven op te sturen.

Bij het registreren voor het ontvangen van onze nieuwsbrief en promotionele activiteiten vragen wij om uw voor- en achternaam en een geldig e-mailadres. Daarnaast vragen wij u optioneel uw telefoonnummer aan ons te verschaffen. Deze gegevens gebruiken wij voor het versturen van de Johan Cruijff ArenA nieuwsbrief en promoties om u te informeren, te interesseren en te betrekken. We gebruiken deze gegevens ook voor het aanbieden van producten, diensten en evenementen van de Johan Cruijff ArenA, de partners van Johan Cruijff ArenA of andere partijen waarmee Johan Cruijff ArenA samenwerkt. Het is altijd mogelijk om u hiervoor af te melden indien u deze informatie niet meer wenst te ontvangen.

Tijdens de tour in het stadion is er voor de jonge bezoekers de mogelijkheid om een aantal games te spelen. Daarbij worden persoonsgegevens verwerkt, zoals een naam, locatiegegevens en/of gegevens van uw mobiele apparaat. Dit gebeurt alleen wanneer u daarvoor toestemming geeft.

Wanneer u gebruik maakt van de parkeerplekken op het ArenAdek, vragen wij u om uw naam, kenteken en telefoonnummer. Dit doen wij om u en uw auto te kunnen herkennen wanneer u bij de slagbomen het ArenAdek oprijdt. Wij kunnen uw kenteken ook gebruiken om contact met u op te nemen in een noodsituatie of indien er iets met uw voertuig is, bijvoorbeeld als uw auto verkeerd geparkeerd staat. Voor of na uw bezoek aan de Johan Cruijff ArenA, kunt u gebruik maken van onze bereikbaarheidspagina. De bereikbaarheidspagina is een online platform waar u uw de verschillende reismogelijkheden naar de Johan Cruijff ArenA op kunt vergelijken. Het platform biedt ook links naar andere partijen, om bijvoorbeeld een treinkaartje te kopen of een parkeerplek te reserveren. Hiervoor zal de partij informatie van u vragen, om met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij ontvangen deze gegevens niet.

U kunt de bereikbaarheidspagina bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Wel vragen wij om een adres, woonplaats of postcode om u een reis advies aan te kunnen bieden. Hiervan wordt alleen de postcode opgeslagen. Daarnaast slaan wij het gegeven reisadvies en de gekozen reisvoorkeur op. Om de gegeven routeinformatie en gebruikservaring van de Johan Cruijff ArenA bereikbaarheidspagina te verbeteren, voeren wij onderzoeken uit. De resultaten van deze onderzoeken zijn nooit terug te herleiden naar een persoon. Echter kan het wel zo zijn dat wij hiervoor uw IP adres gebruiken om gegevens te combineren, om bijvoorbeeld uw reisvoorkeuren te kunnen vergelijken met uw survey antwoorden na een evenement. Uiteraard, zullen wij hiervoor altijd eerst uw toestemming vragen.

De Johan Cruijff ArenA is er voor iedereen. Voor oud en jong, slechtziend, in een rolstoel of met een tijdelijk ongemak. Wij hebben de afgelopen jaren ons uiterste best gedaan om het stadion voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn tijdens uw bezoek aan de Johan Cruijff ArenA, vragen wij u in sommige gevallen gevoelige gegevens rondom uw medische gesteldheid aan ons te verstrekken. Deze gegevens worden na uw bezoek aan de Johan Cruijff ArenA direct verwijderd.

Persoonsgegevens die derden aan ons verstrekken

Wanneer u een ticket koopt voor een evenement via een ticketpartner van de organisator van een evenement, verstrekken zij ons een bestand met ticket nummers en achternamen van de ticketkopers. Deze informatie gebruiken wij om toegangsverlening mogelijk te maken bij de ingangen van de Johan Cruijff ArenA.

Houd er rekening mee dat onze website en social-mediaplatforms links bevatten naar websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beveiligings- en/of privacy beleid van de websites van derden. Daarom raden wij u aan om de privacyverklaring van derde partijen goed door te lezen voordat u uw persoonsgegevens met hen deelt.

Persoonsgegevens van anderen die u aan ons verstrekt

Het kan zijn dat u niet altijd toegangskaarten voor uzelf bestelt, maar ook toegangskaarten voor of namens andere mensen. We wijzen u er op dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om de mensen waarvan u persoonsgegevens via de website aan ons verstrekt bewust te maken van hoe de Johan Cruijff ArenA deze persoonsgegevens gebruikt en dat zij accepteren hoe de Johan Cruijff ArenA hun persoonsgegevens verwerkt (zoals beschreven in deze Privacyverklaring).

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze website gebruikt, worden bepaalde gegevens, zoals uw IP adres, browsertype en besturingssysteem, passief verzameld en opgeslagen op onze server logs of die van onze dienstverleners. Ook gebruiken wij cookies en navigatiegegevens zoals Uniform Resource Locators (URL) om gegevens te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek en over de oplossingen en informatie waarnaar u zocht en die u inkeek of op welke van de website geplaatste advertenties u hebt geklikt. Dit soort informatie wordt verzameld om het nut van onze diensten te vergroten en om de website beter af te stemmen op uw specifieke belangstelling en wensen. Meer informatie over ons cookiebeleid waarin terug te lezen is welke en voor welke doeleinden wij cookies gebruiken vindt u hier.

Overige verwerkingen

Innovatie zit in het DNA van de Johan Cruijf ArenA. Wij zien data als een katalysator voor deze innovatie. Daarom hebben wij een platform ontwikkeld, waar wij data opslaan om analyses uit te voeren. Hierbij kunt u denken aan gegevens over de gezondheid van het gras, over de aankopen van bezoekers tijdens evenementen en de manier waarop bezoekers zich door de ArenA bewegen. Alle gegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd vanaf de initiatie van de informatie. Dit betekent dat er in dit kader geen persoonsgegevens worden verwerkt. Als het bijvoorbeeld gaat om aankopen, dan slaan wij alleen op wat er is gekocht, maar niet wie dit heeft gekocht. Voor meer informatie over Amsterdam Innovation Arena, klik hier.

Tijdens uw bezoek aan de Johan Cruijff ArenA onderzoeken wij hoe bezoekers door het stadion lopen. Dit doen wij door het volgen van de Wi-Fi-signalen die worden uitgezonden door mobiele telefoons. Dit helpt ons met het vaststellen van het aantal bezoekers op verschillende locaties en tijdstippen in de Johan Cruijff ArenA ten behoeve van de veiligheid van bezoekers, bezoekerservaring, bezoekersbeleving, dienstenontwikkeling en dienstenverlening. Deze gegevens zijn nooit terug te leiden naar een specifiek persoon. Mocht u niet willen dat wij uw gegevens hier voor gebruiken dan kunt u Wi-Fi op uw mobiele apparaat uitschakelen.

IN WELKE GEVALLEN DEELT DE JOHAN CRUIJFF ARENA UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Wij kunnen uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden (dienstverleners) die namens of met ons bepaalde diensten en producten, zoals de via de website aangeboden toegangskaarten, aanbieden en ons helpen met u te communiceren. Dit betreft bijvoorbeeld het versturen van e-mails, het analyseren van gegevens, aanbieden van marketingondersteuning en het verwerken van betalingen en het gebruik van de klantenservice. Wij vereisen van deze dienstverleners een toezegging dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken voor zover nodig is om (mede) ten behoeve van ons de betreffende diensten aan u te kunnen verlenen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en we zullen uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie verwerken zonder uw voorafgaande toestemming.

HOE LANG BEWAART DE JOHAN CRUIJFF ARENA UW GEGEVENS EN HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens hebt verstrekt. Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

HOE KAN IK MIJN GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF LATEN VERWIJDEREN?

Wilt u uw persoonsgegevens verbeteren, verwijderen of inzien? Dat kan door uw verzoek te mailen naar: privacy@johancruijffarena.nl.

U kunt ook via dit email adres contact met ons opnemen als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn, als u denkt dat wij niet langer het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken of als u vragen hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Johan Cruijff ArenA. Wij zullen uw verzoek behandelen in overeenstemming met de AVG.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS?

De commanditaire vennootschap Stadion Amsterdam C.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te [1101 AX] Amsterdam, aan de ArenA Boulevard 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 33254163, “Amsterdam Johan Cruijff ArenA”, is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de website en voor en tijdens uw bezoek aan de Johan Cruijff ArenA.

Laatst gewijzigd op: 02-03-2020