Amsterdam ArenA zet high tech-technologie in om conditie grasmat te meten

Als eerste stadion ter wereld gaat de Amsterdam ArenA high tech-technologie inzetten om de conditie van de grasmat te meten. Via geavanceerde sensoren en infrarood op microniveau monitort een systeem de grasmat continu. Zo wil het stadion het ArenA-gras naar het hoogste niveau trekken om uiteindelijk ‘supergras’ te kweken. Het plan is onderdeel van een nieuwe strategische samenwerking tussen HAS Hogeschool en de Amsterdam ArenA.

HAS Hogeschool en de Amsterdam ArenA hebben een contract getekend voor een tweejarige samenwerking die erop gericht is de kwaliteit van het stadiongras verder te verbeteren. Het gericht monitoren en analyseren van de graskwaliteit en de ondergrond is daarbij een van de prioriteiten. Zo gaan de Amsterdam ArenA en HAS Hogeschool een innovatief systeem ontwikkelen dat op elk moment van de dag inzicht geeft in de conditie van de grasmat. Voor dit systeem maakt de ArenA gebruik van technologie die in nog geen enkel ander stadion in de wereld is toegepast. Het nieuwe high tech meet- en monitoringsysteem brengt 24 uur per dag de conditie van de grasmat in beeld en legt deze gegevens vast.

Live inzicht in conditie grasmat
In de afgelopen maanden heeft de Amsterdam ArenA één monitoringsysteem getest dat gedetailleerde gegevens levert over wat zich in de ondergrond en binnenin de grasplanten afspeelt. De enorme stroom aan data komt uiteindelijk terecht in een dashboard dat vanaf elk mobiel apparaat op afstand laat zien hoe de grasmat er op dat moment voor staat. Op basis van die informatie kunnen de fieldmanagers bijvoorbeeld besluiten het dak te openen of te sluiten, of er extra water en voedingsstoffen nodig zijn en of de assimilatieverlichting in- of juist uitgeschakeld moet worden. Als er bijvoorbeeld in de grasplanten een verslechtering ontstaat, ontvangen de beheerders een melding zodat ze direct kunnen ingrijpen. Met deze en andere maatregelen moet de kwaliteit van de ArenA-grasmat zich ten minste kunnen meten met de absolute internationale top.

State of the art management
“We meten nu al veel en het beheren van onze grasmat gebeurt met veel passie en professionaliteit. Maar het is ook gebaseerd op gevoel”, zegt Henk Markerink, CEO van de Amsterdam ArenA. “Als stadion streven we voortdurend naar het hoogst haalbare, en helemaal waar het gaat om de grasmat. Monitoring en analyse op topniveau is voor de ArenA van grote waarde omdat het ons meer kennis en inzicht verschaft en we efficiënter en duurzamer met ons gras kunnen omgaan. Door meer te sturen op harde data willen we uiteindelijk ook de teeltstrategie verbeteren zodat we ‘supergras’ krijgen. De samenwerking met HAS Hogeschool levert hieraan een belangrijke bijdrage. Deze state-of-the-art technologieën kan de ArenA weer toepassen in onze internationale projecten zoals in Brazilië, Rusland en Qatar.”

Living Lab
HAS Hogeschool beschouwt de samenwerking met de Amsterdam ArenA als een unieke kans om op topniveau meer kennis te ontwikkelen, vooral op het gebied van kweekstrategieën. “Wij willen studenten, docenten en bedrijfsleven bij elkaar brengen”, zegt Dick Pouwels, voorzitter van het college van bestuur van HAS Hogeschool. “Binnen deze driehoek willen we inspelen op de vraag van het bedrijfsleven naar goed opgeleide, groene professionals die kennis en kunde combineren. Het is geweldig dat we dat kunnen doen binnen de Living Lab-omgeving van de Amsterdam ArenA.” De high tech- technologie om de grasmat te monitoren is afkomstig uit de glastuinbouw waar het met veel succes wordt toegepast. Dit verklaart tevens de samenwerking tussen HAS Hogeschool en de Amsterdam ArenA.

Onderzoeksprogramma’s
De samenwerking tussen de Amsterdam ArenA en HAS Hogeschool is er verder op gericht om gecertificeerde fieldmanagers op te leiden, in Nederland maar ook voor stadions elders in de wereld. Daarnaast gaan beide partijen onderzoeksprogramma’s uitvoeren op het gebied van onder meer het beheer van sportvelden, gewasbescherming en nieuwe teeltsystemen. Stages en afstudeertrajecten in binnen- en buitenland behoren eveneens tot de mogelijkheden.