Net Positive

Johan Cruijff ArenA en GSES lanceren internationale duurzaamheidsstandaard

Johan Cruijff ArenA en GSES lanceren internationale duurzaamheidsstandaard
Samen met GSES (Global Sustainable Enterprise System) lanceren wij een nieuwe, internationale duurzaamheidsstandaard voor evenementen en evenementlocaties. De Global Sustainable Venue Benchmark (GSVB) is een meet- en verificatieproces die de duurzaamheid van organisaties, evenementen en leveranciers meet. Dit baanbrekende en transparante systeem waarborgt eerlijkheid en integriteit, waardoor iedere deelnemende organisatie laat zien wat ze belooft. Wij gaan het GSVB-systeem gebruiken om onze ambitie om net positive te worden in 2030 waar te maken. Deze ambitie houdt in dat we meer terug gaan geven aan mens, milieu en maatschappij dan dat we nemen.

Sinds onze oprichting hebben we ons dankzij een goede samenwerking met onze partners bewezen als een maatschappelijk betrokken en duurzaam stadion, gedreven door innovatie. Zo ontwikkelden we onder anderen samen met verschillende partners het grootste Europese energieopslagsysteem in een commercieel gebouw voor het opslaan van duurzaam opgewekte elektriciteit. Ook zorgen ruim 4.200 zonnepanelen op het dak van het stadion en de inkoop van windenergie voor groene stroom en is de ArenA daarnaast aangesloten bij het ‘1.000 banen voor Zuidoost’ initiatief, om mensen aan het werk te helpen. Dit geeft ons een sterke uitgangspositie voor een volgende stap naar net positive.

Met de realisatie van deze duurzaamheidsstandaard, die een leidraad biedt voor het bevorderen van duurzaamheid, willen we samen met GSES ook andere organisaties helpen verduurzamen. De ArenA kan alleen net positive worden als de gehele keten hieraan bijdraagt. Daarom vragen we onze partners en leveranciers zich te registreren op het GSES-platform. Wij gaan open en transparant communiceren over de voortgang en eventuele uitdagingen, zodat andere organisaties hiervan kunnen leren.

Online platform meet duurzaamheidsprestaties

GSES is een ‘Software as a Service’ platform voor het meten van duurzaamheidsprestaties. Het GSES-platform gebruikt de GSES Metastandaard als universele taal om duurzaamheid te meten. Deze overkoepelende standaard erkent meer dan 500 (inter)nationale duurzaamheidstandaarden en certificaten waardoor duurzame prestaties meetbaar en vergelijkbaar worden. Alle data op het dashboard is via Audit Independer onafhankelijk geverifieerd door een certificerende instelling.

Om te weten welke stappen wij moeten zetten om net positive te worden, is meten een vereiste. Op verschillende thema’s gaan we de toegevoegde waarde op Environment, Social en Governance meten, wat terug is te zien in een dashboard van GSES. Op het GSES-platform meet de ArenA niet alleen de eigen duurzaamheid prestaties, de SDG voortgang maar ook de CSRD en de supply chain (inclusief scope 1,2 en 3).

Organisaties kunnen worden beoordeeld op de volgende ‘GSES-pijlers’: CSR, Circulaire Economie, CO2, Duurzaam inkopen, Health & Safety en Biodiversiteit. Producten kunnen beoordeeld worden op de Health Footprint, de Circular Footprint, de Environmental en Social Footprint. Alle beoordelingen worden gepresenteerd in de vorm van gestandaardiseerde scorekaarten op het GSES-platform. Voor de onafhankelijke verificatie van informatie werkt GSES samen met officieel erkende Certificerende Instellingen zoals Control Union en Kiwa.

Lees hier meer over onze net positive ambitie

De Johan Cruijff ArenA is altijd in beweging

Dit speelt er nog meer