Smart Stadium

Hoe innovaties helpen bij het managen van grote groepen in coronatijd

Hoe innovaties helpen bij het managen van grote groepen in coronatijd
De afgelopen maanden hebben de gemeente Amsterdam, TNO en proeftuinen zoals de Johan Cruijff ArenA onderzocht hoe met behulp van slimme technologie en gedragswetenschappelijke inzichten grotere groepen mensen op een veilige en verantwoorde manier samen kunnen komen in coronatijden. Ook het Rijksmuseum en theater- en musical producent Stage Entertainment waren betrokken als proeftuinen en werd er in en rond de evenementlocaties onderzoek gedaan.

De eerste resultaten zijn nu bekend. Deze bieden ervaringen en concrete oplossingen om (straks) weer een groeiend aantal bezoekers veilig én prettig naar musea, theaters en evenementen te laten gaan. Onlangs gaven de betrokken organisaties tijdens een webinar uitleg over de resultaten, klik hier om deze terug te kijken.

VEELBELOVENDE RESULTATEN

De vraag die bij het onderzoek in het Rijksmuseum centraal stond is hoe je een omgeving kan creëren waarin een museumbezoek voor alle doelgroepen veilig en verantwoord mogelijk is. Iedereen is anders en elke groep vertoont ander gedrag. Hoe kan men inspelen op deze verschillen en meer bezoekers toelaten? Met behulp van expertkennis en verschillende databronnen is een gedragsmodel van de museumbezoeker van het Rijksmuseum ontwikkeld. Dit model geeft inzicht in wat een bezoeker in het museum gaat doen en wat dit voor gevolgen heeft.

Hoe verloopt de instroom? Waar gaat een bezoeker allereerst naar toe? Welke route volgt hij? Wat voor knelpunten ontstaan er? Op basis hiervan kunnen diverse maatregelen worden gesimuleerd, zoals het openen van meer of minder in- en uitgangen, het aangeven van (alternatieve) looproutes of andere mogelijkheden voor de ticketverkoop. Het simulatiemodel is zo opgezet dat het model met behulp van data en inzichten van andere musea generiek toepasbaar is. Het model is, naast in musea, ook geschikt voor toepassing in theaters, bioscopen en ziekenhuizen.

VEILIG THEATER EN STADION BEZOEK

In de Johan Cruijff ArenA hebben TNO onderzoekers gekeken hoe automatische videoanalyse inzicht kan geven in locaties waar personen binnen 1,5 meter van elkaar komen. Daar waar bezoekers binnen die 1,5 meter komen is gekeken naar de tijdsduur dat mensen binnen 1,5 meter van elkaar zijn en uit hoeveel personen de groepen bestaan. In het bijzonder is gekeken naar de drukke fases van een voetbalwedstrijd (instroom, 1ste helft, rust, 2de helft, uitstroom).

Aangezien het wel of niet kunnen houden van 1,5 meter afstand een belangrijk onderdeel is bij de risicobeoordeling van (voetbal-)evenementen biedt deze technologie inzichten die gebruikt kunnen worden voor beleidsvorming voorafgaand aan, handhaving of bijsturing tijdens én evaluatie na een evenement.

De pilot in het Beatrix theater te Utrecht, onderdeel van Stage Entertainment, heeft verkend hoe een theaterbezoek veilig, leuk en economisch rendabel kan zijn. De beleving en het gedrag van bezoekers gedurende de zogenoemde “customer journey” van het theaterbezoek staat in dit onderzoek centraal.

Wat is het effect van corona-maatregelen op het gedrag van de bezoekers en hoe zorgt men ervoor dat zij een plezierige theaterbeleving houden? De studie heeft een palet aan maatregelen en bijbehorende gedragsinterventies opgeleverd, die nu verder kunnen worden getest. Binnen de pilots van Fieldlab Evenementen zal gebruik gemaakt worden van de inzichten die in deze pilot zijn opgedaan ten aanzien van gedrag en beleving.

De ervaringen en resultaten van de proeftuinen zijn inmiddels gedeeld met landelijke vertegenwoordigers van de betrokken sectoren, zodat de schaalbare oplossingen (op termijn) ook in andere delen van het land kunnen worden ingezet. Met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Fieldlab Evenementen kijken TNO, de gemeente Amsterdam en de proeftuinen naar vervolgstappen.

De Johan Cruijff ArenA is altijd in beweging

Dit speelt er nog meer