Privacyverklaring

Privacyverklaring Johan Cruijff ArenA

laatst gewijzigd op: 18-5-2018


De Johan Cruijff ArenA speelt in de top league van internationale, multifunctionele stadions. Het is de thuisbasis van AFC Ajax en hét podium voor het Nederlands elftal, grote concerten, dance events en zakelijke bijeenkomsten. De Johan Cruijff ArenA verwelkomt jaarlijks ruim twee miljoen bezoekers. In de Johan Cruijff ArenA draait het om publieksbeleving. Samen met partners biedt de Johan Cruijff ArenA service en faciliteiten op topniveau en werkt zij aan optimale fan experience in en rond het stadion.

Deze Privacyverklaring geeft u inzicht in de persoonsgegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die we van u verzamelen via onze website, voor en tijdens uw bezoek aan de Johan Cruijff ArenA.

We kunnen de Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Daarom raden we u aan om de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Als wij wijzigingen in de Privacyverklaring aanbrengen die van invloed zijn op u (bijvoorbeeld als wij van plan zijn uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken dan in het verleden is gecommuniceerd in deze Privacyverklaring), dan zullen wij u van deze wijzigingen op de hoogte brengen via deze pagina of dit elders op www.johancruijfarena.nl vermelden voordat de nieuwe activiteiten beginnen.Waarom verzamelt en gebruikt de Johan Cruijff ArenA uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•Het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons gesloten hebt. Bijvoorbeeld wanneer u een reservering of bestelling maakt, verwerken wij uw gegevens om de reservering goed te kunnen afhandelen.
• Wij kunnen u vragen u te legitimeren bij de ingang van de Johan Cruijff ArenA wanneer u bijvoorbeeld uw toegangskaart vergeten bent.
• Tijdens uw bezoek aan de Johan Cruijff ArenA onderzoeken wij hoe bezoekers door het stadion lopen. Dit doen wij door het volgen van de Wi-Fi-signalen die worden uitgezonden door bijvoorbeeld uw mobiele telefoon. Dit zal ons helpen met het vaststellen van het aantal bezoekers op verschillende locaties en tijdstippen in de Johan Cruijff ArenA ten behoeve van de veiligheid van bezoekers, bezoekerservaring, bezoekersbeleving, dienstenontwikkeling en dienstenverlening. Omdat wij uw MAC-adres niet opslaan, is het Wi-Fi signaal van uw mobiele telefoon nooit terug te leiden naar uzelf. Het is altijd mogelijk om u af te melden door uw Wi-Fi op uw mobiele apparaat uit te zetten.
•Voor of na uw bezoek aan de Johan Cruijff ArenA, kunt u gebruik maken van de Mobility Portal. De Mobility Portal is een online platform waar u uw reis op kunt bekijken, alle opties kunt vergelijken en direct reserveren en betalen. Denk hierbij aan een parkeerplek op een gunstige locatie om naar toe te rijden, of aan een treinkaartje naar station Bijlmer ArenA. U kunt de Mobility Portal bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Voor meer informatie over de Mobility Portal, klik hier.
• Innovatie zit in het DNA van de Johan Cruijf ArenA. Wij zien data als een katalysator voor innovatie. Daarom hebben we een platform ontwikkeld, waar wij data op opslaan om analyses op uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de gezondheid van het gras, over de aankopen van bezoekers tijdens evenementen en de manier waarop bezoekers door de ArenA rondlopen. Alle beschikbare gegevens op het platform zijn volledig geanonimiseerd. Dat betekent dat hier geen persoonsgegevens in staan. Als het gaat om een aankoop bijvoorbeeld, slaan wij op dat er iets gekocht is, maar niet wie dit gekocht heeft. Voor meer informatie over Amsterdam Innovation Arena, klik hier.
• Wij kunnen informatie over u van derde partijen, zoals ticketbureaus, evenementenbureaus, sponsors en social media bureaus, ontvangen. Houd er rekening mee dat onze website en social-mediaplatforms links bevatten naar websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beveiligings- en/of privacybeleid van de websites van derden. Daarom raden wij u aan om de privacyverklaring van derde partijen goed door te lezen voordat u uw persoonsgegevens met hen deelt.
•Het versturen van de Johan Cruijff ArenA nieuwsbrief en promoties om u te informeren, te interesseren en te betrekken. Het is altijd mogelijk om u af te melden indien u deze informatie niet meer wenst te ontvangen.
•Het aanbieden van producten, diensten en evenementen van de Johan Cruijff ArenA, de partners van Johan Cruijff ArenA of andere partijen waarmee Johan Cruijff ArenA samenwerkt. Het is altijd mogelijk om u af te melden indien u deze informatie niet meer wenst te ontvangen.
•Het verbeteren van de website, zoals het aanpassen van de websites en de applicaties, of de campagnes aan uw interesses.
•De Johan Cruijff ArenA kan de door u opgegeven gegevens ook combineren met informatie verkregen op basis van uw gebruik van de website om onze diensten aan te laten sluiten bij uw interesses.
•Voor u en onze veiligheid, maakt de Johan Cruijff Arena gebruik van cameratoezicht. We bewaren de beelden niet langer dan noodzakelijk.
•Het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals gerechtelijke bevelen inzake het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. We kunnen persoonsgegevens ook doorgeven aan autoriteiten om onze rechten en eigendommen te beschermen.


Wat voor persoonsgegevens verzamelt de Johan Cruijff ArenA?

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt
Bij het registreren voor onze nieuwsbrief en promotionele activiteiten vragen wij om uw voor- en achternaam en een geldig e-mailadres. Daarnaast vragen wij u optioneel uw telefoonnummer aan ons te verschaffen. Als u via onze website toegangskaarten bestelt voor het bijwonen van bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd, concert of rondleiding, wordt gevraagd naar uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en uw betaalgegevens (zoals uw bankrekeningnummer of creditcard nummer). Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via social media) kunnen wij de hiervoor genoemde gegevens van u verzamelen om uw zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Gevoelige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt
De Johan Cruijff ArenA is er voor iedereen. Voor oud en jong, slechtziend, in een rolstoel of met een tijdelijk ongemak. Wij hebben de afgelopen jaren ons uiterste best gedaan om het stadion voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn tijdens uw bezoek aan de Johan Cruijff ArenA, vragen wij u in sommige gevallen gevoelige gegevens rondom uw medische gesteldheid aan ons te verstrekken. Deze gegevens worden niet opgeslagen en na uw bezoek aan de Johan Cruijff ArenA direct verwijderd.   

Persoonsgegevens van anderen die u aan ons verstrekt
Het kan zijn dat u niet altijd toegangskaarten voor uzelf besteld, maar ook toegangskaarten voor of namens andere mensen besteld. We wijzen u er op dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om de mensen waarvan u persoonsgegevens via de website aan ons verstrekt bewust te maken van hoe de Johan Cruijff ArenA hun persoonsgegevens gebruikt en dat zij accepteren hoe de Johan Cruijff ArenA hun persoonsgegevens gebruikt (zoals beschreven in deze Privacyverklaring).

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

Wanneer u de website gebruikt, kan het ook gebeuren dat bepaalde gegevens, zoals uw IP adres, browsertype en besturingssysteem, passief worden verzameld en opgeslagen op onze server logs of die van onze dienstverleners. Ook gebruiken wij cookies en navigatiegegevens zoals Uniform Resource Locators (URL) om gegevens te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek en over de oplossingen en informatie waarnaar u zocht en die u inkeek of op welke van de website geplaatste advertenties u hebt geklikt. Dit soort informatie wordt verzameld om het nut van onze diensten te vergroten en om de website beter af te stemmen op uw specifieke belangstelling en wensen. Meer informatie over ons cookiebeleid waarin terug te lezen is welke en voor welke doeleinden wij cookies gebruiken vindt u hier.


Hoe deelt de Johan Cruijff ArenA uw persoonsgegevens met derden?

Wij kunnen uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden (dienstverleners) die namens of met ons sommige van onze diensten en producten, zoals de via de website aangeboden toegangskaarten, aanbieden en ons helpen om met u te communiceren. Dit betreft bijvoorbeeld het versturen van e-mails, het analyseren van gegevens, aanbieden van marketingondersteuning en het verwerken van betalingen en het gebruik van de klantenservice. Wij verlangen van deze dienstverleners een toezegging dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken voor zover nodig is om (mede) ten behoeve van ons de betreffende diensten aan u te kunnen verlenen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en we zullen uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie verwerken zonder uw voorafgaande toestemming.

Hoe lang bewaart de Johan Cruijff ArenA uw gegevens en hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens hebt verstrekt. Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?

Wilt u uw persoonsgegevens verbeteren? Dat kan door te mailen naar: privacy@johancruijffarena.nl.
Wilt u uw persoonsgegevens verwijderen? Dat kan door te mailen naar: privacy@johancruijffarena.nl.
Wilt u uw persoonsgegevens inzien? Dat kan door te mailen naar: privacy@johancruijffarena.nl.

U kunt ook contact met ons opnemen als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn, als u denkt dat wij niet langer het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken of als u vragen hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Johan Cruijff ArenA. Wij zullen uw verzoek behandelen in overeenstemming met de AVG.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?
De commanditaire vennootschap Stadion Amsterdam C.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te [1101 AX] Amsterdam, aan de ArenA Boulevard 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 33254163, “Amsterdam Johan Cruijff ArenA”, is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de website en voor en tijdens uw bezoek aan de Johan Cruijff ArenA.