Amsterdam ArenA zet samenwerking met de Enk Groen & Golf en FieldTurf Benelux voort

Na een eerste periode van ongeveer een halfjaar, zet Amsterdam ArenA de samenwerking met de Enk Groen & Golf en FieldTurf Benelux voort. FieldTurf Benelux levert en legt de grasmat, de Enk Groen & Golf is verantwoordelijk voor het onderhoud, het speelklaar maken en de werkzaamheden op en rond wedstrijden.

Hybride grasmat
Sinds juli 2016 wordt in de Amsterdam ArenA gespeeld op een ander soort speelveld, een hybride veld dat grotendeels uit echt gras bestaat. Ter versteviging zijn er, zowel voor de stabiliteit als de dichtheid, kunstgrassprieten toegevoegd. Het percentage kunstgras is ongeveer 10 procent van het totale speelveld. De grasmat ontwikkelt zich erg goed en kan naar verwachting het hele voetbalseizoen blijven liggen. Gelijktijdig met de aanleg van het nieuwe veld is het nieuwe grasteam van de Enk Groen & Golf aan de slag gegaan. Die samenwerking wordt nu voor langere tijd voortgezet.

Hoogwaardig onderhoud
Amsterdam ArenA koos voor de Enk Groen & Golf na een marktverkenning in samenwerking met FieldTurf Benelux. Zij waren op zoek naar een partij die kon aansluiten bij de ambitie van de Amsterdam ArenA: een hoogwaardige aanpak van het onderhoud, inzet van innovaties, een partner die meegaat met de visie van de ArenA.

Innovaties
De Enk Groen & Golf heeft een naam hoog te houden op het gebied van onderhoud van sportvelden en golfbanen en zet daarbij de laatste nieuwe technieken en machines in. Op, onder en in het veld van de Amsterdam ArenA zijn sensoren geïnstalleerd die data verzamelen over de conditie van de grasmat en haar omgeving. Uit deze data kan het grasteam afleiden welke maatregelen het moet nemen en op welk moment, zodat de grasmat altijd in optimale conditie is, met minimale inzet van grond- water- en brandstoffen. FieldTurf Benelux ontwikkelt op basis van de expertise die zij zelf in huis hebben en de ervaringen van gebruikers de grasmat verder door. Het nieuwste type, PlayMaster Hybride Lay&Play systeem, zal voor het nieuwe seizoen geïnstalleerd worden.

Milieumaatregelen
Amsterdam ArenA, de Enk Groen & Golf en FieldTurf Benelux willen het gebruik van fossiele brandstoffen de komende jaren reduceren tot nul en het gebruik van grondstoffen halveren. Beregeningswater zal worden hergebruikt. De conditie van de grasmat krijgt daarbij altijd de hoogste prioriteit.

Feedback
Na elke wedstrijd krijgt het grasteam van de Enk Groen & Golf feedback van de technische staf van AFC Ajax over de kwaliteit van de grasmat. Met deze feedback kan het team het onderhoudsplan bijstellen om de gewenste kwaliteit te bereiken.