Social responsibility

Onderscheiding voor ArenA-directeur Henk Markerink

Henk Markerink heeft vandaag de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Victor Everhardt. De scheidende directeur van de ArenA krijgt de onderscheiding wegens zijn sportieve, economische en sociale inzet voor Amsterdam en de regio, en in het bijzonder voor stadsdeel Zuidoost.

Ruim vijfentwintig jaar lang staat Henk Markerink inmiddels aan het roer van de ArenA. Hij was betrokken bij het ontwerp en de bouw van het stadion, en onder zijn leiding groeide de ArenA uit tot een multifunctioneel stadion en een icoon van de stad. Grote sportevenementen en andere toonaangevende events met internationale allure wist Markerink naar Amsterdam te halen, waardoor het stadion ook wereldwijd bekendheid kreeg.

Als ambassadeur van stadsdeel Zuidoost zet Markerink zich, in samenwerking met het bedrijfsleven, in voor de maatschappelijke en duurzame ontwikkeling van het stadsdeel. Met het project ‘Amsterdam Zuidoost Werkt’ helpt hij samen met de gemeente Amsterdam inwoners van het stadsdeel aan werk. Ook zet hij zich als lid van de Economic Board van de Metropoolregio Amsterdam in voor een slimme, groene en gezonde toekomst van de regio. Markerink leverde verder een actieve bijdrage aan verschillende sportevenementen- en verenigingen. Daarin was hij een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente.

Markerink, die in september met pensioen gaat, werd onlangs benoemd tot voorzitter van VNO-NCW metropool Amsterdam.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.

The Johan Cruijff ArenA is always on the move

Also going on