Bouwupdate: verbouwing

De verbouwing van de Amsterdam ArenA is inmiddels begonnen. Maar wat is nu de stand van zaken? In maart zijn de voorbereidingen voor de eerste van de drie verbouwingsfasen van de Amsterdam ArenA begonnen. Fase 1 aan de Oostzijde van het stadion zal in zijn totaliteit ongeveer een jaar in beslag nemen.


Wat is er tot nu toe gebeurd? In de parkeergarage (Transferium) op niveau 0 zijn hekken geplaatst die het bouwterrein moeten afschermen. Daarna is begonnen met de heiwerkzaamheden voor de fundering. Er zijn 63 zogeheten jetgroutpalen gemaakt.

Tegelijkertijd zijn er betonkolommen geplaatst op niveau 2 (het ArenA-dek). Begin mei zijn de werkzaamheden aan deze kolommen afgerond, zodat het backstagegebied er tijdens de zomerevenementen weinig last van ondervinden. Op niveau 1 (in de parkeergarage) en op niveau 2 (het ArenA-dek) zijn tevens de uitsparingen in de vloeren voor de nieuw te maken liftschaft gemaakt.

Op niveau 0 (in de parkeergarage) is verder gewerkt aan de fundering. Ook is er een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe liftkern. Op niveau 1 (in de parkeergarage) zijn de bestaande kolommen opgedikt. Alle werkzaamheden waren erop gericht de weekendafsluitingen van 23 en 30 juni mogelijk te maken. In deze weekenden werd het eerste deel van de nieuwe staalconstructie met betonvloeren over de weg gemonteerd. Daarna volgt de ruwbouw van niveau 3 tot 7. Plaatselijk is er een doorbraak naar het bestaande gebouw gemaakt, die is afgezet met stofschotten. We streven ernaar de overlast voor bezoekers, maar ook voor omwonenden, zoveel mogelijk te beperken.